Velkommen

Opedal Drift AS er ein stor entreprenør innan drift og
vedlikehold av offentlige vegar, med hovudkontor på Voss.
Firmaets kontraktar er lokalisert på Vestlandet og i Telemark.

Dei siste 8 åra har driftskontraktar med Statens vegvesen vorte ein betydelig
del av firmaet. I vinterhalvåret er mange firma og enkeltmannsforetak, i tillegg til egne ansatte
engasjert for å utføre driftskontraktane.
Me driftar pr 2015, 5 kontrakter, dei fleste på Vestlandet, men me
starta opp 2 nye kontrakter 1 september 2011, desse ligg i all hovudsak i Telemark.